ბრენდი: SANY
გამოშვების წელი: 2022
სრული მასა: 6ტ
ბეტონის მაქს. წარმადობა: 65მ3/სთ
მიწოდების წნევა: 8/13 მპა
ჩამტვირთავი ძაბრის მოცულობა: 0.7მ3
ტექნიკის გაბარიტული ზომები: 6734მმ x 2100მმ მაქს.
თეორიული ვერტიკალური წვდომა: 160 მ მაქს.
თეორიული ჰორიზონტალური წვდომა: 560 მ